Kompletna briga o vašem cloud-u

 • Širok spektar cloud usluga
 • Visokokvalifikovani cloud stručnjaci
 • Proaktivna komunikacija i 24x7 podrška

Naši iskusni i sertifikovani eksperti će preuzeti brigu o svemu – migraciji, testiranju, primeni, usaglašenosti, upravljanju podacima, backup-u, praćenju sistema, izveštavanju i podršci. U zavisnosti od vaših IT resursa i specifičnih poslovnih potreba, Comtrade stručnjaci mogu da upravljaju delom, većinom ili celokupnim spektrom cloud usluga.

Dugogodišnje iskustvo

 • 20+ godina iskustva
 • 1.500 poslovnih i IT stručnjaka
 • Poverenje nam je ukazalo više od 900 klijenata

Comtrade je globalno priznata IT kompanija sa više od 20 godina iskustva. Kroz kombinaciju strateškog pristupa i stručne tehnološke ekspertize, pomažemo kompanijama da savladaju proces digitalne transformacije i izazove prilikom usvajanje novih tehnologija. Stotine zadovoljnih klijenata koji nas rado preporučuju najbolji su dokaz naših uspešnih rezultata.

Vaši podaci
i sistemi su
sigurni kod nas

 • Tier 3 data centri
 • Višestruki nivoi redundanse
 • ISO27001 sertifikacija

Naši Tier 3 data centri su geografski razdvojeni i napravljeni su sa više nivoa redundanse mreže, napajanja i disaster recovery-a kako bi osigurali da je vaša infrastruktura uvek dostupna. Naši primeri dobre prakse u backup-u podataka i ISO27001 sertifikacija garantuju da vaši podaci nikada neće biti izgubljeni ili oštećeni. Sve naše usluge podržavaju i strogi SLA ugovori koji garantuju dostupnost.

Vodimo vas kroz sve faze prelaska na cloud

 • Partnerstvo kroz česte konsultacije
 • Konsultacije o cloud transformaciji za velika preduzeća
 • Procena i strategija cloud-a

Naši IT konsultanti su tu da vam prenesu znanje i pruže adekvatnu podršku tokom svih faza cloud transformacije – od procene i uvođenja, do migracije, testiranja i implementacije. Bilo da ste start-up sa ograničenim IT resursima ili veliko preduzeće sa razvijenim in-house IT sektorom, pomoći ćemo vam da kreirate efikasnu cloud strategiju koja uključuje organizacione ciljeve, spremnost za prelazak na cloud, finansijske projekcije, procenu kompetentnosti osoblja i bezbednosti.

Vaš cloud,
na vaš način

 • Brza aktivacija usluge
 • Izuzetno prilagodljiv servis
 • Self-service portal

Jednostavno izaberite i konfigurišite svoje cloud usluge. Comtrade web portal je lak za korišćenje i omogućava vam da brzo i lako konfigurišete, nadgledate i upravljate infrastrukturom, backup-ima, arhiviranjem i ostalim uslugama. Prataći potrebe svog poslovanja, u svakom trenutku možete da naručite, aktivirate i modifikujete bilo koju od cloud usluga u našoj ponudi,