Nivoi clouda

Virtuelan

Cloud je skup računarskih resursa koji se nalaze u bezbednom data centru kojima možete da pristupite preko Interneta.

Skalabilan

Cloud je virtuelan, a samim tim i beskonačno skalabilan. Kada vaše poslovanje zahteva promene, ne morate da brinete da o nedostatku kapaciteta, već možete brzo i lako da ih povećavate/smanjujete - bez ogromnih pratećih troškova.

Bezbedan

Data centri koji hostuju resurse su zaštićeni strogim bezbednosnim merama kao što su fizički nadzor, 24x7x365 kontrola pristupa, redundantni Internet i napajanje.

Povoljan

Umesto da kupujete servere, storidž, softverske licence i mrežnu opremu, sve računarske resurse koji su vam potrebni dobijate i plaćate kao paket usluga.

Cloud - tamo gde je odgovornost

Packaged
Software

You manage

 • Applications
 • Data
 • Runtime
 • Middleware
 • O/S
 • Virtualization
 • Servers
 • Storage
 • Networking

Infrastructure
(as a Service)

You manageManaged by vendor

 • Applications
 • Data
 • Runtime
 • Middleware
 • O/S
 • Virtualization
 • Servers
 • Storage
 • Networking

Platform
(as a Service)

You manageManaged by vendor

 • Applications
 • Data
 • Runtime
 • Middleware
 • O/S
 • Virtualization
 • Servers
 • Storage
 • Networking

Software
(as a Service)

You manageManaged by vendor

 • Applications
 • Data
 • Runtime
 • Middleware
 • O/S
 • Virtualization
 • Servers
 • Storage
 • Networking