Backup

Zaštitite više koristeći manje resursa. Uz naša cloud backup rešenja, smanjićete potrebu za on-premise tehnologijom, cenu storidža i vreme utrošeno na upravljanje kompleksnim backupima podataka.

REGISTRUJTE SE

Brz i jednostavani backup i recovery procesi u cloud-u

Svesni smo da su podaci jedan od vaših najvrednijih resursa. Oni su životna snaga vaše kompanije, zbog čega je izuzetno važno da obezbedite njihovo skladištenje i bezbednost u slučaju eventualnih havarija.  Oslanjanje na tradicionalne backup metode kao što su snimanje podataka na trake i diskove se pokazalo  kao nepouzdan, kompleksan i vremenski zahtevan proces.

Comtrade-ov Backup kao usluga je pouzdano, fleksibilno i jednostavno rešenje za zaštitu vaših ključnih poslovnih informacija, koje vam štedi vreme i smanjuje troškove.

Nudimo vam backup rešenje koje lako može da se prilagodi potrebama vašeg poslovanja i zaštite podataka. Na vama je da definišete koji podaci će se back-upovati, kada, koliko često i koliko dugo. Na taj način, osiguraćete usaglašenost poslovanja sa regulatornim propisima IT industrije i državnih organa po pitanju zaštite i čuvanje podataka.

 

Savršen za firme koje:

Generišu i čuvaju velike količine podataka

Žele da smanje troškove skladištenja

Prelaze sa skladištenja podataka na trakama i diskovima

Žele da usaglase poslovanje sa regulatornim zahtevima za zaštitu i čuvanje podataka

Kompletan backup menadžment

Iskusite prednosti potpuno upravljane i nadgledane cloud backup usluge. Naši stručnjaci će proaktivno upravljati vašim backup procesima, obezbediće uspešno arhiviranje podataka, verifikovaće njihov integritet i pružaće dnevne backup izveštaje.

Lakše upravljanje backup-om

Comtrade vam omogućava da upravljate backup-ima podataka jednostavno i efikasno putem veb portala koji je jednostavan za korišćenje. Omogućeno vam je da upravljate backup-ima na različitim poslovnim lokacijama,kao i da obavljate ključne backup zadatke kao što su zakazivanje backup-a, nadgledanje backup procesa, vraćanje podataka i kreiranje izveštaja.

Vrhunska sigurnost podataka

Naši primeri dobre prakse u backup-u podataka i ISO27001 sigurnosna akreditacija garantuju čuvanje, validnost i vraćanje podataka. Kako bi se osigurala neprobojna sigurnost, podaci se enkriptuju tokom prenosa,kao i u mirovanju, i nalaze se na vrhunskim storidž uređajima u našim Tier 3 data centrima.

Fleksibilan storidž i predvidivi troškovi

Nema potrebe za planiranjem kapaciteta ili velikim inicijalnim ulaganjima. Plaćajte samo za storidž koji koristite. Naša fleksibilna rešenja za skladištenje podataka mogu brzo i lako da se skaliraju kako bi primila rastuće količine vaših podataka.

Bez brige o bezbednosti podataka

Svesni smo da bilo kakav prekid backup usluge može da predstavlja smetnju vašem poslovanju. Zato vam nudimo uslugu na koju možete da se oslonite. Naši strogi Service Level Agreements garantuju dostupnost od 99.5% , a Comtrade je ugovorom obavezan da obezbedi uspešan backup i povraćaj vaših podataka.

Enterprise class usluga

Naša usluga se bazira na najnovijim backup tehnologijama i vodećim primerima iz prakse. Podržavamo veliki broj tehnologija vodećih vendora kako bismo vam obezbedili najbolju moguću backup uslugu.

Regulatorna usaglašenost

Naša cloud backup usluga je kreirana sa ciljem da obezbedi najviši nivo pozdanosti redundanse. Tokom backup procesa, vaši podaci se repliciraju širom naših geografski razdvojenih lokacija sa data centrima što obezbeđuje enterprise-grade zaštitu vašeg najvrednijeg resursa.

Profesionalna podrška

Na raspolaganju smo vam 24 sata dnevno. Za odgovore na sva pitanja i kontinuiranu tehničku podršku, naš Service Desk je dostupan 24x7x365, stoga možete da budete sigurni da će vaši zahtevi biti blagovremeno i uspešno rešeni.